Styrelsen

Styrelse


Ordförande:

Anders Backman

tel: 0708-253195

e-post: anders.backman@milenko.se


Vice ordförande och båtplatsansvarig:

Henrik Hilmér

tel:070-3398899

e-post: h.hilmer@hotmail.se


Kassör:

Lina Sveistrup

e-post: lina.sveistrup@hotmail.com


Sektreterare:

Linda Harklint

tel: 0704-243871

e-post: linda.harklint@telia.com


Ledamot:

Mikael Porseman

tel: 070-3539595

e-post mikael.porseman@gmail.com


Suppleant:

Eivor Blohm

tel: 0708- 442642

e-post: eivor.blohm@telia.com


Suppleant:

Johan Simonsson

tel: 072-2145579

e-post:  

johan_simonsson@yahoo.com


Revisor:

Ingemar Bremling

tel 0732-043055

e-post:

ingemar.bremling@gmail.com


Valberedning:

Hans Hempel

tel: 0704-384128

e-post: turborull@hotmail.com


Valberedning:

Martin Stjernberg


Som en följd av EU's nya dataskyddsförorning, GDPR, kommer inte medlemsnamn publiceras på hemsidan. Det gäller namn på båtplatser occh vaktlistor.

//2018-04-15